XXI Concurs fotogràfic de Lactància Materna Marina Alta

FOTO 4

Adjuntar Foto 4. Total de fotos posibles: 4

El pes màxim de cada arxiu és 5 megues.
El peso máximo de cada archivo es 5 megas.

Arxius permesos / Archivos permitidos: .jpeg, .jpg

Nom de les mares que apareixen en la foto
Nombre de las madres que aparecen en la foto*

Nom dels xiquets I xiquetes que apareixen en la foto
Nombre de los niños y niñas que aparecen en la foto*

Edat dels xiquets i xiquetes que estàn prenent pit a la foto
Edad de los niños y niñas que están tomando pecho en la foto*


Comentari sobre la foto, lloc on està feta, o experiència amb la lactància
Comentario sobre la foto, lugar donde está hecha, o experiencia con la lactancia